Zásady zpracování osobních údajů

DIDIT s.r.o.

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost didit s.r.o., se sídlem Podolská 760/110, Praha 4, 147 00, Podolí, IČO 097 25 687, jsme zapsaní u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 340566.

Naše kontaktní údaje jsou:

E-mail:      info@didit.cz
Telefon:    +420 602 882 280

Pro poskytování našich služeb a provoz webových stránek www.didit.cz zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“).


 

I.Zpracování osobních údajů


 

A.  Zpracování údajů v případě použití kontaktního formuláře nebo poptávky e-mailem

Pokud poptáváte naše služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám napíšete. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky nebo dotazy, případně další údaje, které nám v poptávce necháte. 

     Z jakého důvodu?

    Kontaktujeme vás přes ně pro naši další domluvu.

Na základě jakého právního důvodu?

    Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě a plnění smlouvy. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

    Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace. 

B.     Zpracování osobních údajů v případě, že objednáte naše služby

Pokud u nás objednáte službu, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte v objednávce. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, údaje o tom, jakou službu objednáváte a máme zařídit, případně údaje o vás, které nám sdělíte. To všechno abychom vám poskytli službu. 

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – poskytli vám naše služby. 

Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat. 

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění právních povinností.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu poskytování služby a poté 10 let od posledního poskytnutí služby nebo dodání produktu.

Prosíme, mějte na paměti, že vaše data můžeme poskytnout dál – poskytovatelům služeb, které poptáváte naším prostřednictvím. Je to nezbytné za účelem splnění naší služby, i případného plnění služby těmito dodavateli. Jedná se ale o samostatné správce osobních údajů a my jim osobní údaje předáváme jen v nezbytném rozsahu, který je pro splnění naší služby nezbytný.


C.     Newslettery 

Pokud se nám zapíšete do newsletteru nebo jste naši klienti a nezakázali jste nám to, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našeho newsletteru.

Na základě jakého právního důvodu?

V případě zápisu do newsletteru se jedná o zpracování na základě vašeho souhlasu, tedy na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. 

V případě, že jste zákazník, umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to nezakázali.

Souhlas je dobrovolný a kdykoliv odvolatelný. 

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

2 roky po udělení souhlasu nebo od posledního nákupu služby. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@didit.cz

II.         Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo podnikající fyzické osoby, kteří se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho podnikání. Jsou to:

poskytovatel e-mailingové služby (mailchimp.com)

CRM (HubSpot.com)

případně další poskytovatelé služeb, které poptáváte a které vám pomáháme zajistit. To jsou ale samostatní správci osobních údajů a data od nás dostávají jen v rozsahu, který je nezbytný pro poskytnutí vámi poptávané služby.

Osobní údaje zpracováváme na území Evropské unie.

III.         Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@didit.com nebo zavolejte na tel. č. +420 602 882 280

Nemáme jmenovaného pověřence pro oblast zpracování osobních údajů.

V rámci práce s osobními údaji u nás nedochází k automatizovanému rozhodování, ani profilování.

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Udělené souhlasy jsou kdykoliv odvolatelné a proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku. 

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.